Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr WGM.0050.38J.2021/2021 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 lipca 2021 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej do wydawania decyzji w sprawach dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego Zarządzenie nr WGM.0050.38I.2021/2021 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 lipca 2021 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10g - 10s, dla osób ubiegajacych się o dofinansowanie z NFOŚ i GW w ramach programu "Czyste Powietrze" Zarządzenie nr WGM.0050.38H.2021/2021 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 lipca 2021 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnychZarządzenie nr WGM.0050.38G.2021/2021 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 lipca 2021 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizcją ustawy o pomocy społecznejZarządzenie nr WGM.0050.38F.2021/2021 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 lipca 2021 - w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji; do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego a takze do wydawania w tych sprawach decyzji; do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnegoZarządzenie nr WGM.0050.38E.2021/2021 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 lipca 2021 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze MałejZarządzenie nr WGM.0050.38D.2021/2021 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 lipca 2021 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnychZarządzenie nr WGM.0050.38C.2021/2021 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 lipca 2021 - w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej do załatwienia spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej Zarządzenie nr WGM.0050.38B.2021/2021 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 lipca 2021 - w sprwie upoważnienia do realizacji zadań wynikajacych z ustawy o Karcie Duzej Rodziny oraz wydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydania Karty Dużej Rodziny lub stwierdzenia utraty uprawnień do korzystania z rządowego programu dla rodzin wielodzietnychZarządzenie nr WGM.0050.38A.2021/2021 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 lipca 2021 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o dodatkach mieszkaniowychZarządzenie nr WGM.0050.37.2021/2021 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 lipca 2021 - w sprawie planu finansowego wydzielonego rachunku bankowego na środki przyznane Gminie Krzynowłoga Mała w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Zarządzenie nr WGM.0050.36.2021/2021 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 26 lipca 2021 - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Romanach-Seborach Panu Rafałowi Czaplickiemu Zarządzenie nr WGM.0050.34.2021/2021 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 14 lipca 2021 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2021Zarządzenie nr WGM.0050.33.2021/2021 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 09 lipca 2021 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2021Zarządzenie nr WGM.0050.35.2021/2021 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 26 lipca 2021 - w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Krzynowłoga Mała za II kwartał 2021 r.