Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, poz. 1549, poz. 1768) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Krzynowłoga Mała.

Przypominamy, iż zgodnie z Uchwałą NR XXIII/116/2020 z dnia 13 listopada 2020r. Rady Gminy w Krzynowłodze Małej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzynowłoga Mała - nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych należy pozbywać się nie rzadziej niż raz na pół roku, a pozbywanie się osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od instrukcji eksploatacji oczyszczalni.

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, poz. 1549, poz. 1768), kto nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny.

 

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
na terenie Gminy Krzynowłoga Mała

Wykaz_przedsiębiorców.jpg (380 KB)

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1667
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Krzynowłoga Mała
Nazwa dokumentu: Nieczystości ciekłe
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jerzy Humięcki
Osoba, która udostępnia informację: Sylwester Gadomski
Data wytworzenia informacji: 05.11.2021 12:10:13
Data udostępnienia informacji: 05.11.2021 12:11:25
Data ostatniej aktualizacji: 04.12.2023 14:49:22
Rejestr zmian