Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LVI/288/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 grudnia 2023 - sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobieraniaUchwała nr LVI/287/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 grudnia 2023 - sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz odpłatności za pobyt w Klubie ,, Senior+’’ w Krzynowłodze MałejUchwała nr LVI/286/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 grudnia 2023 - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.Uchwała nr LVI/285/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 grudnia 2023 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028Uchwała nr LVI/284/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 grudnia 2023 - w sprawie ustanowienia programu osłonowego ,, Posiłek w szkole i w domu’’na lata 2024 – 2028 Gminy Krzynowłoga MałaUchwała nr LVI/283/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 grudnia 2023 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krzynowłoga Mała na lata 2024 - 2025Uchwała nr LVI/282/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 grudnia 2023 - w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2024Uchwała nr LVI/281/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 grudnia 2023 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2024 - 2034Uchwała nr LVI/280/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 grudnia 2023 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnegoUchwała nr LVI/279/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 grudnia 2023 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2023Uchwała nr LVI/278/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 grudnia 2023 - w sprawie uchylenia uchwały Nr LV/276/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości