Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XLVI/231/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 10 stycznia 2023 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023Uchwała nr XLVI/230/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 10 stycznia 2023 - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023Uchwała nr XLVI/229/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 10 stycznia 2023 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowymUchwała nr XLVI/228/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 10 stycznia 2023 - w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie ŁaniętaUchwała nr XLVI/227/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 10 stycznia 2023 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2023Uchwała nr XLVI/226/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 10 stycznia 2023 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2023 - 2033