Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXVI/135/2021 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 17 marca 2021 - w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Krzynowłoga Mała środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w 2022 rokuUchwała nr XXVI/134/2021 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 17 marca 2021 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krzynowłoga Mała na rok 2021Uchwała nr XXVI/133/2021 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 17 marca 2021 - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania w 2021 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzynowłoga MałaUchwała nr XXVI/132/2021 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 17 marca 2021 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Serock na realizację zadania opracowania Wstępnego Studium Planistyczno –Prognostycznego linii kolejowej Zegrze – PrzasnyszUchwała nr XXVI/131/2021 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 17 marca 2021 - w sprawie rozpatrzenia petycji Uchwała nr XXVI/130/2021 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 17 marca 2021 - w sprawie rozpatrzenia petycjiUchwała nr XXVI/129/2021 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 17 marca 2021 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2021Uchwała nr XXVI/128/2021 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 17 marca 2021 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2021–2033