Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXXIII/176/2021 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 29 grudnia 2021 - w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2022Uchwała nr XXXIII/175/2021 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 29 grudnia 2021 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2022-2033Uchwała nr XXXIII/174/2021 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 29 grudnia 2021 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2021Uchwała nr XXXIII/173/2021 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 29 grudnia 2021 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2021-2033Uchwała nr XXXIII/172/2021 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 29 grudnia 2021 - w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Krzynowłodze MałejUchwała nr XXXIII/171/2021 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 29 grudnia 2021 - w sprawie wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy w Krzynowłodze MałejUchwała nr XXXIII/170/2021 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 29 grudnia 2021 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krzynowłoga MałaUchwała nr XXXIII/169/2021 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 29 grudnia 2021 - w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Krzynowłoga Mała - aktualizacja”Uchwała nr XXXIII/168/2021 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 29 grudnia 2021 - w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie remontu drogi gminnej w miejscowości Ulatowo Czerniaki.Uchwała nr XXXIII/167/2021 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 29 grudnia 2021 - w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzynowłoga Mała, w roku szkolnym 2021/2022Uchwała nr XXXIII/166/2021 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 29 grudnia 2021 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krzynowłoga Mała na rok 2022Uchwała nr XXXIII/165/2021 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 29 grudnia 2021 - w sprawie opłaty adiacenckiejUchwała nr XXXIII/164/2021 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 29 grudnia 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie