top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
Data Redaktor Zmiana
17.07.2018 17:12:07 Paweł Mostowy Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Budowa boiska sportowego w miejscowości Krzynowłoga Mała
17.07.2018 17:11:22 Paweł Mostowy Dodany załącznik Przedmiar do artykułu Budowa boiska sportowego w miejscowości Krzynowłoga Mała
17.07.2018 17:06:43 Paweł Mostowy Dodany załącznik SIWZ do artykułu Budowa boiska sportowego w miejscowości Krzynowłoga Mała
17.07.2018 17:06:30 Paweł Mostowy Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Budowa boiska sportowego w miejscowości Krzynowłoga Mała
17.07.2018 17:02:50 Paweł Mostowy Dodany nowy artykuł Budowa boiska sportowego w miejscowości Krzynowłoga Mała
16.07.2018 14:50:11 Paweł Mostowy Dodany załącznik wynik postępowania do artykułu Modernizacja drogi Grabowo Skorupki –Grabowo Padaki- granica Gminy Krzynowłoga Mała”
11.07.2018 15:41:44 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zwołaniu XLVI sesji Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
11.07.2018 15:41:35 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zwołaniu XLVI sesji Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
09.07.2018 16:36:25 Paweł Mostowy Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu . „Budowa Otwartej Strefy Aktywności ’’
09.07.2018 15:07:54 Paweł Mostowy Dodany załącznik Klauzula do artykułu . „Budowa Otwartej Strefy Aktywności ’’
09.07.2018 14:55:33 Paweł Mostowy Dodany załącznik Przedmiar do artykułu . „Budowa Otwartej Strefy Aktywności ’’
09.07.2018 14:55:18 Paweł Mostowy Dodany załącznik Projekt do artykułu . „Budowa Otwartej Strefy Aktywności ’’
09.07.2018 14:54:53 Paweł Mostowy Dodany załącznik Plan zagospodarowania do artykułu . „Budowa Otwartej Strefy Aktywności ’’
09.07.2018 14:54:27 Paweł Mostowy Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu . „Budowa Otwartej Strefy Aktywności ’’
09.07.2018 14:54:09 Paweł Mostowy Dodany załącznik Zaproszenie do artykułu . „Budowa Otwartej Strefy Aktywności ’’
09.07.2018 14:50:29 Paweł Mostowy Dodany nowy artykuł . „Budowa Otwartej Strefy Aktywności ’’
05.07.2018 08:46:17 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Ochrona danych osobowych
04.07.2018 14:51:46 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie
04.07.2018 14:51:35 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
04.07.2018 14:49:35 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie
04.07.2018 14:49:14 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie
03.07.2018 13:35:51 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Decyzja WA.RET.070.1.170.2.2018
03.07.2018 12:17:41 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Oświadczenia majątkowe radnych
03.07.2018 12:16:37 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy
03.07.2018 12:15:46 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy
03.07.2018 12:15:31 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy
03.07.2018 12:15:20 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy
03.07.2018 12:15:06 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Oświadczenia osób wydających decyzje administrayjne w imieniu wójta
03.07.2018 12:14:52 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
03.07.2018 12:14:35 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe radnych
03.07.2018 12:01:07 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Decyzja WA.RET.070.1.170.2.2018
03.07.2018 12:00:51 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Decyzja WA.RET.070.1.170.2.2018
03.07.2018 11:50:11 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Wybór podkategorii
02.07.2018 14:03:15 Renata Wiśniewska Dodany nowy artykuł Adres poczty elektronicznej
29.06.2018 09:54:59 Renata Wiśniewska Dodany załącznik do artykułu Wzór wniosku o świadczenia wychowawcze na okres 2018/2019
29.06.2018 09:54:48 Renata Wiśniewska Dodany załącznik do artykułu Wzór wniosku o świadczenia wychowawcze na okres 2018/2019
29.06.2018 09:54:36 Renata Wiśniewska Dodany załącznik do artykułu Wzór wniosku o świadczenia wychowawcze na okres 2018/2019
29.06.2018 09:54:24 Renata Wiśniewska Usunięty załącznik z artykułu Wzór wniosku o świadczenia wychowawcze na okres 2018/2019
29.06.2018 09:54:22 Renata Wiśniewska Usunięty załącznik z artykułu Wzór wniosku o świadczenia wychowawcze na okres 2018/2019
29.06.2018 09:54:19 Renata Wiśniewska Usunięty załącznik z artykułu Wzór wniosku o świadczenia wychowawcze na okres 2018/2019
29.06.2018 09:54:16 Renata Wiśniewska Usunięty załącznik z artykułu Wzór wniosku o świadczenia wychowawcze na okres 2018/2019
29.06.2018 09:51:38 Renata Wiśniewska Edytowano artykuł Świadczenie 500+ na okres 2018/2019
29.06.2018 09:48:27 Renata Wiśniewska Edytowano artykuł Świadczenie wychowawcze (500+)
29.06.2018 09:39:56 Renata Wiśniewska Edytowano artykuł Wzór wniosku o świadczenia wychowawcze na okres 2018/2019
29.06.2018 09:39:00 Renata Wiśniewska Edytowano artykuł Wzór wniosku o świadczenia wychowawcze na okres 2018/2019
28.06.2018 14:21:31 Renata Wiśniewska Dodany nowy artykuł Świadczenie 500+ na okres 2018/2019
28.06.2018 13:36:26 Renata Wiśniewska Dodany załącznik do artykułu Dobry start
28.06.2018 13:36:17 Renata Wiśniewska Dodany załącznik do artykułu Dobry start
28.06.2018 13:36:02 Renata Wiśniewska Dodany nowy artykuł Dobry start
26.06.2018 15:09:17 Paweł Mostowy Dodany załącznik wynik otwarcia ofert do artykułu Modernizacja drogi Grabowo Skorupki –Grabowo Padaki- granica Gminy Krzynowłoga Mała”
box
bot Internet-Info
BIP